DORO ELGESIO KELYJE KODEKSAS

1. Nežudyk.

2. Kelias tebūna tau bendravimo tarp žmonių, o ne mirtino žalojimo priemonė.

3. Mandagumas, dorumas ir protingumas tepadeda tau tinkamai pasielgti netikėtose situacijose.

4. Būk geraširdis ir padėk artimui, kuriam reikalinga tavo pagalba, ypač eismo įvykių aukoms.

5. Automobilis tenebūna galios, puikybės ar nuodėmės priemonė.

6. Nuoširdžiai įtikink jauną ar vyresnį nevairuoti, jeigu jų fizinė būklė nėra gera.

7. Pagelbėk eismo įvykių aukų šeimoms.

8. Tinkamu laiku suvesk kartu eismo įvykio kaltininką ir auką, kad galėtų patirti atleidimą, gydant kaltes ir žaizdas.

9. Kelyje rūpinkis silpnesniu ir labiau pažeidžiamu.

10. Jausk atsakomybę už kitus.