LVS susikūrimo istorija ir veiklos tikslai

Lietuvos vairuotojų sąjungą (LVS) 2000 m. kovo 23 d. įkūrė 23 entuziastai. Matydama sudėtingą eismo situaciją didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei norėdama gerinti esamą padėtį, LVS stengiasi atkreipti visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į eismo saugumo ir aplinkosaugos problemas.

LVS yra savarankiška visuomeninė ne pelno organizacija narystės principu vienijanti Lietuvos Respublikos automobilių, motociklų, mopedų ir dviračių vairuotojus bendriems tikslams tenkinti ir įgyvendinti.

Ji stebi ir analizuoja automobilių vystymosi, vairuotojų tobulėjimo ir avaringumo tendencijas šalyje bei užsienyje, o tuo pačiu, ruošia ir teikia valdžios bei valdymo institucijoms pasiūlymus šiais klausimais. LVS pasiryžusi rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas, organizuoti mokymo kursus, varžybas ir visa tai, kas padėtų saugoti žmonių gyvybes bei aplinką.

Pastaruoju metu ypatingą nerimą kelia tarp paauglių sparčiai populiarėjantys mopedai, kuriems vairuoti nereikia vairuotojų pažymėjimo, tačiau greičiu šie mažieji motociklai jau beveik prilygsta menkesnio automobilio greičiui. Todėl LVS įvairiais būdais stengiasi atkreipti automobilių, motociklų, mopedų vairuotojų bei dviratininkų (ypač vaikų) dėmesį į eismo saugumą.

LVS organizuoja automobilių, motociklų, mopedų ir dviračių vairuotojų turiningą laisvalaikį, gerina kelių eismo saugumą Lietuvoje, kelia vairuotojų kvalifikaciją, rūpinasi eismo dalyvių mokymu ir jų kultūra.

LVS atstovauja ir gina savo narių teises bei teisėtus interesus Lietuvoje bei užsienyje, bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, privačiomis struktūromis, atitinkamomis kitų valstybių sąjungomis ir klubais.