TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Eismas keliuose:
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 883 "Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo"
Kelių eismo taisyklės, įsigaliosiančios nuo 2003 m. balandžio 1 d.

Valstybinės techninės apžiūros:
Susisiekimo ministro 1993 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 445 "Dėl kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų taisyklių tvirtinimo"
Techniniai reikalavimai naudojamoms kelių transporto priemonėms ir Kelių transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijai, patvirtinti susisiekimo ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 38 "Dėl susisiekimo ministro 1994 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl techninių reikalavimų tvirtinimo" dalinio pakeitimo"
Susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 348 "Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo"
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2000 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 193 "Dėl kelių transporto priemonių identifikavimo numerių suteikimo"
Ūkio ministro ir susisiekimo ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 334/374 "Dėl Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklių patvirtinimo"

Vairuotojų rengimas:
Susisiekimo ministro 2000 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 18 "Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo"
Susisiekimo ministro 1998 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 190 "Dėl reikalavimų vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams"
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro 2000 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 115 "Dėl Kvalifikacinių egzaminų priėmimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių ir Kvalifikacinių egzaminų teisei vairuoti transporto priemones įgyti metodikos"
Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose"
Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 416 "Dėl privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarkos"

Santykiai su policija:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 92 "Dėl Transporto priemonių vairuotojų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo tvarkos patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1426 "Dėl Transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarkos patvirtinimo"
Policijos generalinis komisaro 2002 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 15 "Dėl Transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo instrukcijos patvirtinimo"

Kas turi būti automobilyje:
Transporto priemonės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 570 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą"
Privalomas nešiojamų gesintuvų skaičius, nustatytas Bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse (BPST-01-97)

Didelės ir sunkios transporto priemonės:
Didžiausios leidžiamos kelių transporto priemonių charakteristikos (gabaritų, masės, apkrovų į ašis ir kt.), patvirtintos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 79 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių fondo įstatymo įgyvendinimo"
Leidimų važiuoti Lietuvos Respublikos keliais transporto priemonėmis, kurių svoris viršija leidžiamą ašies apkrovą ar bendrąją masę, išdavimo tvarka, patvirtinta susisiekimo ministro 1995 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 482 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių fondo įstatymo įgyvendinimo"
Susisiekimo ministro 1996 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 184 "Dėl leidimo sunkiasvorei ir stambiagabaritinei kelių transporto priemonei formos patvirtinimo"

Specialieji šviesos ir garso signalai, tamsinti stiklai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1471 "Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse"
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kelių policijos tarnybos 1999 m. sausio 26 d. instrukcija "Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse, patvirtinta Policijos departamento generalinio komisaro 1999 01 29 įsakymu Nr. 29"
Krašto apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1171 "Dėl Specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo, lydėjimo, karių vežimo krovininiais automobiliais kariuomenėje instrukcijos patvirtinimo"
Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro 1999 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 292 "Dėl žybčiojančių oranžinės spalvos švyturėlių įrengimo kelių transporto priemonėse ir jų naudojimo instrukcijos patvirtinimo"
Vidaus reikalų ministro 2000 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 5 "Dėl leidimų išdavimo kelių transporto priemonėms, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina"

Vairuotojų ir transporto priemonių dokumentai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 11 d. nutarimas Nr. 416 "Dėl transporto priemonės registracijos liudijimo, transporto priemonės naudotojo pažymėjimo ir vairuotojo pažymėjimo blankų aprašymų patvirtinimo"
Vidaus reikalų ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 257 "Dėl seno pavyzdžio transporto priemonės registracijos liudijimų ir vairuotojo pažymėjimų pakeitimo naujais bei transporto priemonės naudotojo pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo"
Vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 260 "Dėl kelių transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo"
Vidaus reikalų ministro 1994 m. kovo 3 d. įsakymas Nr.184 "Dėl laikinųjų valstybinių numerio ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos"

Tipo atitiktis:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 44 "Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo"
Susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 130 "Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos"
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2001 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 287 "Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam tipo patvirtinimui"

Tarptautiniai dokumentai:
Kelio ženklų ir signalų konvencija
Europos susitarimas, papildantis Kelio ženklų ir signalų konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, priimtas 1971 m. gegužės 1 d. Ženevoje
Kelių eismo konvencija
Europos susitarimas, papildantis Kelių eismo konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje
Konvencija dėl eismo įvykiams taikytinos teisės
Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR)
Latvijos KET
Rusijos KET
Vokietijos KET

Parengė R. Mazaliauskas

KITI TINKLAPIAI

Lietuvos Respublikos Seimas
Susisiekimo ministerija
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos


PRANEŠIMAS APIE PADARYTĄ TEISĖS PAŽEIDIMĄ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAIEŠKA