PARAMA

Remiančių žmonių dėka visuomenė gali naudotis mokslo ir kultūros pasiekimais, kurie be paramos nebūtų atsiradę ir tapę prieinami visiems. Nuo 2000 metų Lietuvos vairuotojų sąjunga (LVS) įgyvendina idėją – Lietuvoje kurti saugią eismo aplinką ir mokyti saugaus ir atsakingo elgesio visus eismo dalyvius. Sėkmės priežastis – atsiranda neabejingų žmonių, kurie supranta ir remia mūsų veiklą.  Nuoširdus Jiems AČIŪ.


Skirti PARAMĄ  galite ir Jūs: Lietuvos vairuotojų sąjunga (Įm. kodas 191991857, adresas:  Pakalnės g. 13 – 22, Vilnius , a.s. paramai LT464010049500490439, AB DnB NORD banke, b.k. 40100).

Paremkite LVS skirdami  2% pajamų mokesčio (kurį sumokėjote praėjusiais metais). Prašymo forma FR 0512. Jūsų parama padės toliau kurti ir įgyvendinti bendrą siekį. Užpildykite formą didžiosiomis raidėmis įrašydami savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, el. paštą, datą ir pasirašytą formą iki gegužės 1 d. išsiuskite paštu ar pateikite valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą.